Colette South Moravia

Můj první rhodéský ridgeback,

můj přítel,

můj stín,

moje zlatíčko,

... moje všechno.


My first Rhodesian Ridgeback

my friend,

my shadow,

my darling

... my everything.