Historie plemene / History of the Breed

Rhodéský ridgeback pochází z Jihoafrické republiky. Již v 17. století byl popsán v oblasti jižní Rhodesie (dnešní Zimbabwe) pes, kterému rostl na hřbetě pruh srsti obráceně (ridgeback přeloženo z angličtiny znamená doslova "hřbet zpětně"). Hlavním úkolem rhodéských ridgebacků bylo držet v úzkých predátory, obzvláště lvy. Pověra, že ridgebackové lvy lovili a zabíjeli, není pravdivá. Tento pes ale také zastával roli rodinného společníka. Později byl křížen s evropskými plemeny. Jeho vlastnosti se křížením upevňovaly a zachoval se i ridge pruh. Tito psi byli výbornými stopaři a byli schopni zadržet lva dokud nepřišel lovec, proto se jim začalo říkat "lví pes". Roku 1922 na setkání šlechtitelů v Bulawayo byl uznán a zapsán plemenný standard Rhodéského ridgebacka, za což se nejvíce zasloužil Francis R. Barnes, zakladatel Parent Club v Rhodesii. Do Čech se dostali první rhodéští ridgebackové kolem roku 1987.

History of the Breed
The Rhodesian Ridgeback comes from South Africa and as far back as the 17th century there were dogs in the Cape Peninsular described as having a strip of hair on their spine growing in the reverse direction to the rest of their coat. The breed we know today was developed in Rhodesia (now Zimbabwe) by European settlers who crossed their own hunting dogs with the semi-domesticated Ridgebacks, preserving the characteristic 'ridge'. The Ridgebacks were also called African lion dogs, not - as some have assumed - because they were able to hunt and kill lions, but because of their ability to keep a lion at bay until the arrival of their master. They were also marvellous tracker dogs, able to trail a lion for miles through the inhospitable terrain in the extreme heat of the day and through the freezing nights. In 1922 the Rhodesian Ridgeback Club was formed in Bulawayo by a small group of breeders led by Francis R. Barnes, to address the problems of differences between the various ridged dogs. Later the same year the first breed standard was written but it was not until 1928 that the first dog was registered as a 'Rhodesian Ridgeback'.

Standard / Standard

Tento pes dorůstá výšky 61 až 69 cm a dosahuje váhy 32 až 39 kg. Charakteristickým znakem ridgebacka je pruh srsti rostoucí obráceně, který je široký přibližně 5 cm. Tento pruh se nazývá ridž. Ridž začíná mezi lopatkami a končí na bedrech. Rhodéský ridgeback má dlouhou, plochou lebku a kulaté hnědé až světle hnědé oči s černými okraji víček. Uši jsou středně velké, vysoko nasazené a přiléhající k hlavě. Tělo ridgebacka je silné, dobře svalnaté s hlubokým hrudníkem. Pevný a masivní hřbet, záď se má mírně svažovat, záda mají být rovná. Ocas je u kořene silný a ke špičce se zužuje. Končetiny má silné, dobře osvalené. Tlapy jsou středně velké s dobře klenutými prsty. Srst je krátká, hustá, hladká a lesklá. Jeho zbarvení je světlé až červeně písčité. Maska, jako černé zbarvení uší a pysků na tlamě, je přípustná. Černá barva jinde na hlavě nebo na těle je nežádoucí.

U rhodéských ridgebacků se často setkáváme s výrazem standardní a nestandardní. Standardní znamená, že je typickým představitelem své rasy a má předpoklady stát se chovným psem či fenou. Nestandardní jedinec je zcela zdravý, ale exteriérově se odlišuje od standardu (nejčastěji se jedná o zálomek na ocásku, mnoho černé nebo bílé barvy, nebo má odlišnosti v ridgi - bez ridge, nesouměrný ridge, méně či více korunek na ridgi) a není určen pro chov.

Standard
Height: 61-69cm
Weight: 32-39 kg
Characteristic feature: distinctive 'ridge' along the back formed by a strip of hair growing in the opposite direction to the rest of the coat, approx 5cm wide. The ridge is clearly defined, tapering and symmetrical, starting immediately behind the shoulders and continuing to the haunch with two identical crowns (whorls).  Appearance: the Rhodesian ridgeback has a long, flat skull and round brown or Amber eyes with black edges to the eyelids. The ears are medium sized, set high and held close to the head. The ridgeback body is strong and well-muscled with a deep chest, sloping shoulders and straight back. The tail is strong at the root and narrows towards the tip. The limbs are strong and well-muscled. Feet are compact with well-arched toes. The coat is short, dense, smooth and shiny. It's colouring is light to sandy red. Dark muzzle and ears are permissible.

Standard and non-standard: standard Ridgebacks will conform to appearance as described and be suitable for breeding. The non-standard dog will be healthy but may vary in appearance - commonly with a tail collar, varying colours, less or more crowns in ridge, etc. and should not be used for breeding. 

Povaha / Temperament

Povaha tohoto velkého psa je velmi přátelská. Potřebuje mít stálý kontakt s člověkem, ale je nutné jej pevně a důsledně vychovávat, ne však tvrdě. K cizím lidem je nedůvěřivý. Ke své rodině se chová otevřeně a je jí velmi věrný. Je tolerantní k dětem, pokud ho nijak neškádlí. Toto plemeno bylo původně vyšlechtěno k lovu, ale dnes se již k žádnému lovu nevyužívá. Najdeme jej především jako rodinného společníka anebo výborného hlídače. Rhodeský ridgeback štěká pouze v případě, že se skutečně něco děje. Pokud se již jako štěně seznámí s kočkami nebo jinými domácími zvířaty, nemá s nimi později problémy. Někteří jedinci se chovají dominantně vůči jiným zástupcům stejného pohlaví. Ridgeback má dobrý lovecký instinkt.

Temperament
The ridgeback is a very territorial dog who, if socialised and trained correctly, is fiercely loyal to its owners, making it a great companion and an excellent watchdog. It needs to become accustomed to people from a young age and requires a great deal of exercise but will then be a great family dog, tolerant of children if they don't tease, although aloof with strangers. It is best to introduce cats or other pets when the dog is still a puppy so it does not have problems with them later. Some dogs may act dominantly with other dogs of the same sex and some still love to chase having been originally bred as hunting dogs. Consistent leadership and obedience training is a must. Ridgebacks are strong, fast, agile and capable dogs. They can be trained as sight hounds or scent hounds and can make first class rescue dogs.

Péče / Care

Péče o srst rhodéského ridgebacka je velmi nenáročná. Pravidelně kartáčujeme a v období línání odstraníme odumřelé chlupy gumovou masážní rukavicí. Ridgeback potřebuje velké množství pohybu. Naučí se běhat vedle kola a má rád dlouhé výlety. Má-li dostatek pohybu doma, bude klidný. Rhodéský ridgeback vyžaduje vyrovnanou a důslednou výchovu, nesmí na něj být vytvářen nátlak. Je možné ho uplatnit jako psa služebního a při správném vedení i jako prvotřídního záchranářského psa. Díky své síle i obratnosti se prosadí výborně v agility a svou rychlost může předvést při coursingu (terénní dostihy). Také může být veden lovecky. Dnes ho myslivci využívají jako honiče, ale i výborného stopaře.

Care
Ridgebacks need large amounts of regular exercise with the chance to run as often as possible if they are to remain calm and happy. Puppies in particular may be rather rowdy and destructive if bored but when correctly looked after will become calm and quiet in the home as an adult. They are excellent dogs to train to run beside a bike and like long trips. They need confident, assertive owners who are willing to undertake the ongoing time, effort, exercise, socialisation and training required in a firm but kind manner but, given this, will become splendid companions and utterly loyal. Caring for their short coats is simple; regular grooming with a rubber grooming mitt to remove dead, loose hair should be done regularly but doesn't take long.